סקירה כללית

 • משאבת אינסולין MiniMed™ 640G

  מידותיה (בסנטימטרים) כ-5.3 רוחב, 9.6 אורך, 2.5 עומק.
   
 • MINIMED™ VEO סדרה 7 (MMT-754) סדרה 7 (754)

  מידותיה (בסניטמטרים) 5.1 רוחב 9.4 אורך 2.1 עובי

משאבת אינסולין MiniMed™ 640G
שוקלת רק 102 גרם יחד עם הסוללה.

MiniMed™ Veo™ 7 (754)
שוקלת רק 102 גרם עם הסוללה.

שימושים

משאבת אינסולין MiniMed™ 640G

 • מצריכה סוללת AA אחת (1.5V)
 • לתוצאות מיטביות השתמשו בסוללת ליטיום (AA) חדשה.
 • המשאבה עובדת גם עם סוללות אלקליין (AA) או עם סוללות היברידיות ניקל-מטאל נטענות NiMH
 • אל תשתמשו בסוללת אבץ-פחם במשאבה
 • אורך חיי הסוללה נע בדרך כלל בין שבעה ל-14 ימים, תלוי בסוג הסוללה שבשימוש.
 • תכונות מסוימות העשויות להפחית את אורך חיי הסוללה הן:
  • שימוש באור אחורי
  • סוג התראה - רטט
  • שימוש בשלט רחוק ובמכשיר בדיקת דם מקושר
  • שיעורי האינסולין הבסיסי (בזאלי) גבוהים – לחיצה "עודפת" על כפתורים, בולוסים והפעלות
  • סימן תדיר של חיישן אבד/התראת אות חלש (תכונות של החיישן)

 

משאבת אינסולין MiniMedTM VeoTM

 • סוללת אלקליין AAA

 • סוללות אנרג'ייזר מספקות חלון זמן צפוי מאוד בין קבלת האזהרה "סוללה מתרוקנת" ובין איבוד כוח של המערכת (מצב "אובדן כוח"). דבר זה עוזר להבטיח כי תקבלו את ההודעות על כך שהסוללה שלכם נחלשת
 • השימוש בסוללה ממותגים או מסוגים אחרים יכול לגרום לתופעות נוספות.
 • אורך חיי הסוללה הוא בדרך כלל שבעה עד עשרה ימים
 • כמה פונקציות העשויות לקצר את חיי הסוללה הן:
  • שימוש באור אחורי
  • סוג התראה רטט
  • שימוש בשלט רחוק ובמכשיר בדיקת דם מקושר
  • שיעורי האינסולין הבסיסי (בזאלי) גבוהים – לחיצה "עודפת" על כפתורים, בולוסים והפעלות
  • סימן תדיר של חיישן אבד/התראת אות חלש (תכונות של החיישן)

השהיה לפני סוכר נמוך

פונקציית השהיית סוכר נמוך היא פונקציית השייכת לניטור סוכר רציף (CGM) שנועדה לסייע לאנשים עם חשש להיפוגליקמיה או עם חוסר מודעות להיפוגליקמיה. אם הפונקציה מופעלת, המשאבה משהה הזלפת אינסולין באופן אוטומטי למשך שעתיים כאשר רמות הסוכר מגיעות לסף שהוגדר מראש, המשאבה תחדש את הזלפת האינסולין הבסיסי (בזאלי) לקצב הבסיסי שנקבע מראש. כל הפונקציות האחרות של החיישן מוסיפות לפעול בזמן השהיית האינסולין.

 

אם לא תגיבו להתרעה, המשאבה תשהה את הזלפת האינסולין, תתריע בצליל/רטט ותציג על צג המכשיר "יש לי סוכרת, התקשר לסיוע חירום". המשאבה משהה את הזלפת האינסולין למשך שעתיים. אחרי שעתיים יחודש האינסולין הבסיסי (בזאלי). אם רמת הסוכר בדם (BG) עודנה נמוכה ארבע שעות אחרי חידוש האינסולין הבסיסי (בזאלי), הזלפת האינסולין שוב תושהה.

אם תגיבו להתרעה, תוכלו לבחור להשהות או לחדש הזלפת אינסולין בסיס (בזאל). אם תחדשו את ההזלפה, המשאבה שלכם תמשיך להזליף אינסולין. אם תבחרו להשהות, המשאבה תשהה הזלפת אינסולין כמו שמתואר ליעיל. כאשר השהיית סוכר נמוך מופעלת המשאבה תתריע בצליל/רטט על מנת לוודא ששמעתם את ההתרעה ואתם פועלים בהתאם.

הבחירה בשעתיים מבוססת על עדויות רפואיות ומאפשרת לסוכר בדם לחזור לנורמה. ארבע השעות לחידוש הזלפת אינסולין לאחר עצירת ההזלפה נועדו להפחית את הסיכון להיפרגליקמיה חוזרת.

SmartGuardTM הוא פונקציה חדשה להשהיית סוכר נמוך המיועדת לעזור לאנשים עם חשש להיפוגליקמיה או עם חוסר מודעות להיפוגליקמיה. הוא יכול להשהות הזלפת אינסולין בערך סוכר נמוך או לפני נמוך ולחדש את ההזלפה אוטומטית. כאשר פונקציית ה'השהיה לפני נמוך' של ה-SmartGuardTM מופעלת, המשאבה יכולה להשהות הזלפת אינסולין באופן אוטומטי למשך עד שעתיים כאשר רמות הסוכר בחיישן הסוכר (SG) צפויות להגיע לסף שנקבע מראש, ובלי התערבות תחדש את הזלפת האינסולין הבסיסי (בזאל) לשיעורים שנקבעו מראש. כל הפונקציות האחרות של החיישן מוסיפות לפעול בזמן השהיית האינסולין.

פונקציית הסוכר הנמוך מאפשרת לכם להגדיר את המשאבה שלכם להפעיל התרעה, להשהות אינסולין, או להפעיל התרעה ולהשהות אינסולין אם אתם מתקרבים לגבול התחתון של סוכר החיישן (SG), או אם הגעתם לגבול התחתון של סוכר החיישן (SG).
הטבלה הבאה מציגה את הגדרות ההתרעה על סוכר נמוך.

הגדרת מצב נמוך? איך זה פועל?
השהיה לפני נמוך

המשאבה עוצרת את הזלפת האינסולין באופן זמני אם צפוי שקריאת הסוכר תהיה 1.1 מילימול לליטר מעל הגבול הנמוך

הפעלת "השהיה לפני נמוך" מפעילה את ההתרעה באופן אוטומטי במצב נמוך.

כאשר משתמשים בהשהיה לפני נמוך הזלפת האינסולין אינה מושהית אלא אם כן הרמה היא לפחות 3.9 מילימול לליטר מעל הגבול הנמוך שלכם.

התרעה לפני נמוך המערכת מתריעה בפניכם כאשר קריאת הסוכר מגיעה לגבול הנמוך שלכם או לפחות ממנו.

השהיה על נמוך

המשאבה שלכם מפסיקה באופן זמני את הזלפת האינסולין אם קריאת הסוכר שלכם מגיעה לגבול הנמוך שלכם או לפחות ממנו
התרעה במצב נמוך המערכת שלכם מתריעה בפניכם כאשר חיישן הסוכר שלכם מגיע לגבול הנמוך או לפחות ממנו

כאשר המשאבה שלכם משהה אינסולין עקב "השהיה לפני נמוך" תופיע על המסך ההודעה ס.ח (סוכר חיישן) מתקרב לגבול תחתון. בדקו בדיקת בדיקת סוכר בדם".

אם לא תגיבו להתרעה, המשאבה תשהה את הזלפת האינסולין, תשמיע קולות התרעה ותציג "יש לי סוכרת, התקשר לסיוע חירום." שיעור האינסולין הבסיסי (בזאלי) במשאבה יחודש בשלוש דרכים:

 1. שיעור האינסולין הבסיסי (בזאלי) יופעל באופן ידני על ידיכם.
 2. שיעור האינסולין הבסיסי (בזאלי) יחודש אוטומטית בהתבסס על הדברים הבאים:
  • המשאבה הושהתה למשך 30 דקות לפחות
  • וכן סוכר החיישן (SG) הוא לפחות 20 מ"ג/דצ"ל מעל הגבול התחתון
  • וכן סוכר החיישן (SG) צפוי להיות גבוה מ-40 מ"ג/דצ"ל יותר מהגבול התחתון בתוך 30 הדקות הבאות.
 3. הזלפת אינסולין הושהתה למשך שעתיים.

אם אכן תגיבו להתרעה תוכלו לבחור להשהות את חידוש הזלפת האינסולין הבסיסי (בזאלי). אם תחדשו את ההזלפה, המשאבה שלכם תמשיך להזליף אינסולין. אם תבחרו להשהות, המשאבה תשהה הזלפת אינסולין.

קריאת משאבת ה-MiniMed™ Veo שלכם

חץ אחד, המורה למעלה או למטה, מציין שקריאות הסוכר עלו או פחתו ב-2-1 מ"ג/דצ"ל בדקה.

שני חצים, המורים למעלה או למטה, מציינים שקריאות הסוכר עלו או פחתו ב-3-2 מ"ג/דצ"ל בדקה.

שלושה חצים, המורים למעלה או למטה, מציינים שקריאות הסוכר עלו או פחתו ב-3 מ"ג/דצ"ל או יותר בדקה.

חצי המגמה יכולים לעזור למטופל לזהות תקופות שבהן רמות הסוכר שלו עולות או יורדות במהירות ולפעול על מנת למנוע אירועים חמורים.

 

קריאת משאבת האינסולין MiniMed™ 640G שלכם

חץ אחד, המורה למעלה או למטה, מציין שקריאות הסוכר עלו או פחתו ב-2-1 מ"ג/דצ"ל בדקה. או ב-40-20 מ"ג/דצ"ל בעשרים הדקות האחרונות.

שני חצים, המורים למעלה או למטה, מציינים שקריאות הסוכר עלו או פחתו ב-3-2 מ"ג/דצ"ל בדקה . או ב-60-40 מ"ג/דצ"ל בעשרים הדקות האחרונות.

שלושה חצים מציינים שקריאות הסוכר עלו או פחתו ב-3 מ"ג/דצ"ל או יותר בדקה. או ב-60 מ"ג/דצ"ל או יותר בעשרים הדקות האחרונות.

הערך של חצי המגמה יכול לעזור למטופל לזהות זמנים שבהם רמות הסוכר שלו עולות או יורדות במהירות ולפעול על מנת למנוע אירועים חמורים.