MiniMed ערכות עירוי

מדטרוניק מציעה את המגוון הרחב ביותר של ערכות עירוי בשוק כדי להתאים לכמה שיותר צרכים. הציצו במגוון המלא כאן:

גורמים רבים עשויים לקבוע באיזו ערכת עירוי תשתמשו. ההחלטה שלכם יכולה להיות לפי גיל, סגנון חיים, מבנה הגוף או סתם העדפה אישית. ראו את הכלי שלנו לבחירת ערכות עירוי כדי לגלות איזו מהן עשויה להתאים לכם ביותר.

מדטרוניק אינה בודקת מיכלים וערכות עירוי של יצרנים אחרים וכתוצאה מכך אינה יכולה להבטיח את הביצועים של מוצרים אלה עם משאבות האינסולין ™MiniMed של מדטרוניק. לפיכך שימוש במוצרי צריכה שאינם מבית מדטרוניק עשוי ליצור שילוב שאינו מכוסה בניהול הסיכונים שאנו עורכים במדטרוניק. נזקים, אם יקרו, ייפלו מחוץ לגבולות האחריות של מדטרוניק.

הנחיות לניתוק זמני
בין אם מדובר ביום על החוף ובין אם מתחשק לכם סתם לקחת "חופש מהמשאבה", חזרה זמנית לזריקות יכולה להיות קלה יותר אם מתכננים אותה מראש. להלן הנחיות שיסייעו לכם ולרופא שלכם ליצור תכנית עבורכם.

הערה: ההנחיות נכתבו מתוך הנחה שאתם ממשיכים להשתמש באותו סוג אינסולין של משאבת האינסולין שלכם (בעיקר ® fast-acting Humalog או ® NovoRapid), אך שבמקום להשתמש בו במשאבה אתם משתמשים בזריקה.

 

עד שעה אחת

 • בדיקה: בדקו את רמת הסוכר בדם (BG) לפני הניתוק.
 • אינסולין בסיסי (בזאלי): לא נדרשו זריקות.
 • פעילות גופנית: בדקו רמת סוכר בדם לפני פעילות גופנית, במהלכה ואחריה; ערכו ניטור הדוק במשך 24 השעות שלאחר פעילות גופנית נמרצת. הורידו מינון או מינונים של קצב הבסיס (בזאל) ובולוס בהתאמה.
 • תוספת אינסולין (בולוס): הזריקו לעצמכם (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לכסות על פחמימות בהתאם ליחס אינסולין-לפחמימה ובהתבסס על הסוכר בדם. קחו זריקה או זריקות (או התחברו מחדש/בולוס) לתקן את רמת הסוכר בדם אם היא גבוהה, השתמשו בנוסחת התיקון. אם הסוכר בדם גבוה מ-230 מ"ג/דצ"ל, ערכו בדיקת קטונים בשתן.

 

עד ארבע שעות

 • בדיקה: נטרו את הסוכר בדמכם לפני הניתוק, לפני ארוחות ובין השעה השלישית לרביעית.
 • אינסולין בסיסי (בזאלי): קחו זריקות שוות ערך למנת האינסולין הבסיס (בזאל) שהפסדתם.
 • פעילות גופנית: בדקו את הסוכר בדמכם לפני פעילות גופנית, במהלכה ואחריה; ערכו ניטור הדוק במשך 24 השעות שלאחר פעילות גופנית נמרצת. הורידו מינון או מינונים בסיס (בזאל) ובולוס בהתאמה.
 • תוספת אינסולין בבולוס: הזריקו לעצמכם (או התחברו מחדש/בולוס) בכדי לתת אינסולין בעבור הפחמימות בהתאם ליחס אינסולין-פחמימה ובהתבסס על סוכר בדמכם. קחו זריקה (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לתקן סוכר גבוה, והשתמשו בנוסחת תיקון. אם הסוכר בדם גבוה מ-230 מ"ג/דצ"ל, ערכו בדיקת קטונים בשתן.

 

במשך הלילה

 • בדיקה: בדקו את רמת הסוכר בדמכם לפני השינה, והגדירו התרעות לבדיקה בכל שלוש עד ארבע שעות.
 • אינסולין בסיסי (בזאלי): מדי ארבע שעות הזריקו לעצמכם זריקות שוות ערך למנות האינסולין הבסיס (בזאל) שהפסדתם.
 • ניסיון: בדקו רמת סוכר בדם לפני פעילות גופנית, במהלכה ואחריה; ערכו ניטור הדוק במשך 24 השעות שלאחר פעילות גופנית נמרצת. הורידו מינון או מינונים (בסיס [בזאל] ובולוס) בהתאמה.
 • תוספת אינסולין בבולוס: הזריקו לעצמכם (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לכסות על פחמימות בהתאם ליחס אינסולין-פחמימה ובהתבסס על רמת סוכר בדם. קחו זריקה או זריקות (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לתקן רמת סוכר גבוהה, והשתמשו בנוסחת תיקון. אם הסוכר בדם גבוה מ-230 מ"ג/דצ"ל, ערכו בדיקת קטונים בשתן.

 

עד 24 שעות (או יותר)

 • בדיקה: בדקו רמת סוכר בדם לפני ארוחות, מדי 3–4 שעות ולפני השינה.
 • אינסולין בסיסי (בזאלי): מדי ארבע שעות הזריקו לעצמכם זריקות שוות ערך למנות האינסולין הבסיס (בזאל) שהפסדתם.
 • פעילות גופנית: בדקו רמת סוכר בדם לפני פעילות גופנית, במהלכה ואחריה; ערכו ניטור הדוק במשך 24 השעות שלאחר פעילות גופנית נמרצת. הורידו מינון או מינונים של קצב הבסיס (בזאל) ובולוס בהתאמה.
 • תוספת אינסולין בבולוס: הזריקו לעצמכם (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לכסות על פחמימות בהתאם ליחס אינסולין-פחמימה ובהתבסס על רמת סוכר בדם. קחו זריקה או זריקות (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לתקן רמת סוכר גבוהה, והשתמשו בנוסחת תיקון. אם הסוכר בדם גבוה מ-230 מ"ג/דצ"ל, ערכו בדיקת קטונים בשתן.

 

יותר מיום אחד

 • בדיקה: מומלץ לבצע ניטור רמת סוכר בדם תכוף להשגת שליטה מרבית.
 • אינסולין בסיסי (בזאלי): לנוחותכם, הרופא יכול לרשום לכם אינסולין ארוך טווח במקום אינסולין מהיר-פעולה.
 • פעילות גופנית: בדקו רמת סוכר בדם לפני פעילות גופנית, במהלכה ואחריה; ערכו ניטור הדוק במשך 24 השעות שלאחר פעילות גופנית נמרצת. הורידו מינון או מינונים של קצב הבסיס (בזאל) ובולוס בהתאמה.
 • תוספת אינסולין בבולוס: הזריקו לעצמכם (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לכסות על פחמימות בהתאם ליחס אינסולין-פחמימה ובהתבסס על רמת סוכר בדם. קחו זריקה או זריקות (או התחברו מחדש/בולוס) כדי לתקן רמת סוכר גבוהה, והשתמשו בנוסחת תיקון. אם הסוכר בדם גבוה מ-230 מ"ג/דצ"ל, ערכו בדיקת קטונים בשתן.

 

אם יש לכם שאלות הנוגעות לטיפול שלכם בזמן הניתוק ממשאבת האינסולין, אנא צרו קשר עם הרופא שלכם. לשאלות הנוגעות לשימוש בפונקציות משאבת האינסולין של מדטרוניק, אנא צרו קשר עם נציג מדטרוניק סוכרת.

Humalog הוא סימן מסחרי רשום של אלי לילי (Eli Lilly) והחברה.
NovoRapid הוא סימן מסחרי רשום של Novo Nordisk A/S.