™SmartGuard במצב אוטומטי (Auto Mode)

SmartGuard™‎ היא הטכנולוגיה הייחודית מבית Medtronic המחקה חלק מהפעולות של לבלב בריא. הגרסה החדשה של טכנולוגיית SmartGuard™‎ במערכת MiniMed™ 670G מבצעת עבורכם פעולות רבות יותר מאי פעם של ניהול הסוכרת, כדי שאתם לא תצטרכו לעשות זאת.

מערכת MiniMed™ 670G, המבוססת על טכנולוגיית SmartGuard™‎, מתאימה את העברת האינסולין באופן אוטומטי בכל חמש דקות לפי רמות הסוכר שלכם כדי לסייע לכם להישאר בטווח הבריא. "מעולם לא העליתי בדעתי שעוד בימי חיי אראה סוג כזה של חופש מהסוכרת. כבר אין לי צורך לחשוב על זה בכל דקה בכל יום” משתמש במערכת MiniMed™ 670G5

מהם היתרונות של מצב אוטומטי (Auto Mode) של SmartGuard™‎‏?2,3,4

פחות
ערכים גבוהים ונמוכים1

יותר חופש
להתמקד ביום שמצפה לכם2 3

יותר זמן
בטווח הבריא1, 2, 3

שליטה
טובה יותר בערכי הסוכר 4

התאמה אישית2, 3

פחות מאמץ
בניהול הסוכרת5

"מעולם לא חשבתי שיהיה לי סוג כזה של חופש מניהול הסוכרת. אני כבר לא צריכה לחשוב על זה בכל דקה בכל יום”
משתמשת במערכת MiniMedTM 670G5

איך מצב אוטומטי של SMARTGUARD™‎  פועל?

צורכי האינסולין שלכם משתנים במהלך היום. בטיפול מסורתי במשאבה, מועברים קצבי בסיס קבועים שתוכנתו מראש.
מכיוון שצורכי האינסולין שלכם משתנים במהלך היום, קשה מאוד לצפות ולהתאים דרישות בסיס ייחודיות המשתנות על בסיס יומי.

טכנולוגיית ™SmartGuard במצב אוטומטי (Auto Mode) מתאימה את עצמה לצורכי הסוכר שלכם בזמן אמת, ולכן עשויה להעביר קצבי בסיס שונים בכל יום ובכל לילה כדי לעזור לכם להישאר בטווח סוכר בריא2 3

™SmartGuard התאמות אינסולין אוטומטיות של
טיפול מסורתי במשאבה ללא אוטומציה

אולי יעניין אתכם לקרוא על

  1. Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 – 232
  2. Bergenstal, RM, et al. Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
  3. Garg SK, et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163
  4. אחסון נתונים בקובץ. סקר חוויית משתמש ב-MiniMed 670G, לתקופה שבין יוני 2017 לינואר 2018, n=13.571
  5. אחסון נתונים בקובץ. סקר בקרב מטופלים בשלב הדרכת לקוחות.
  6. Gopalakrishnan S, et al. Diabetes Technol Ther. 2018 Feb;20 (S1): ATTD8-0240
  7. Chen J, et al. Diabetes Technology Meeting 2017. Journal of Diabetes Science and Technology, vol. 12, 2: pp. 426-532 (A10)