fbpx מידע בטיחותי חשוב על ה-MiniMed™ Veo | Medtronic Diabetes Israel

מידע בטיחותי חשוב על ה-MiniMed™ Veo

מידע בטיחותי חשוב על ה-MiniMed™ Veo

במדטרוניק, אנו מחיובים להערכה ושיפור תמידיים של איכות ואמינות המוצרים והשירותים שאנו מספקים. באמצעות מערכת הניטור שלנו אנו לומדים על נושאים פוטנציאליים ומעוניינים לידע אתכם על נושאים אלה ולספק לכם את ההמלצות הנוגעות לשימוש במשאבות שלנו.  

זמן קצוב לגרף (ל-MiniMed™ Veo בלבד)

זמן קצוב לגרף

מידע בטיחותי בנוגע לזמן קצוב לגרף  (במשאבות MMT-554 U- mmt-754 בלבד) בשימוש בחיישן ובפונקציית השהיית סוכר נמוך במצב פעיל

משאבת האינסולין MiniMed™ Veo שלכם מאפשרת לכם להגדיר את מספר הדקות שבהן יוצג גרף החיישן לפני החזרה למסך הראשי.

ברירת המחדל של היצרן עבור זמן קצוב לגרף מוגדרת ל-2 דקות. אם הגדרת ה-זמן קצוב לגרף היא "אין", התראה זו יכולה למנוע חידוש אוטומטי של הזלפת אינסולין בסיסי (בזאלי) כשעתיים אחרי אירוע השהיית סוכר נמוך, מה שיכול להוביל לערכי סוכר גבוהים בדם.

[דבר זה יקרה רק אם תיגשו למסך ה- גרף חיישן בזמן אירוע השהיית סוכר נמוך, ותשאירו מסך זה מוצג ואם הגדרת ה- גרף חיישן Timeout היא "NONE".]

כאשר זה קורה, המשאבה תצפצף 3 פעמים מדי 15 דקות על מנת להזכיר לכם שהזלפת האינסולין הושהתה. כל ההתרעות האחרות יתפקדו כרגיל, אבל הזלפת האינסולין הבסיסי (בזאלי) לא תתחדש כל עוד מסך גרף חיישן מוצג.

המלצות הנוגעות ל-גרף חיישן Timeout:

 • אל תשנו את זמן קצוב לגרף ל-"אין".
 • אם אתם משתמשים בפונקציית השהיית סוכר נמוך ושיניתם את הגדרת ה-זמן קצוב לגרף ל-"אין", הגדירו זאת מחדש לפי ההנחיות שלהלן:
  1. גשו ל-תפריט חיישן
  2. בחרו ערוך הגדרות, הקישו על ACT
  3. בחרו זמן קצוב לגרף, הקישו על ACT
  4. בחרו 2, 4 או 6 דקות (אל תבחרו "אין"), הקישו על ACT

היכן אוכל לבדוק את המודל של משאבת האינסולין שלי?

תוכלו למצוא את מודל משאבת האינסולין במסך ה-מצב או בתווית המודבקת בגב המשאבה.

REF MMT – 754WWL

מהי פונקציית ה-זמן קצוב לגרף

פונקצייה זאת מאפשרת לכם לבחור למשך כמה זמן מסך ה-גרף חיישן יישאר מוצג אחרי שהפסקתם ללחוץ על הכפתור. ה- MiniMed™ Veo מגיעה מהמפעל עם ברירת מחדל של 2 דקות. האפשרויות הזמינות בתפריט ההגדרות הן 2 דקות, 4 דקות, 6 דקות, או "אין".

למה יש במשאבה את האפשרות "אין" בפונקציית ה- זמן קצוב לגרף?

אפשרות זו נוחה לאנשים שרוצים שמסך הגרף חיישן יישאר מוצג. אנחנו איננו ממליצים זאת, מאחר שזה משפיע על פונקציית השהיית סוכר נמוך.

האם אקבל התרעה על כך שהזלפת האינסולין הבסיסי (בזאלי) שלי לא חודשה אחרי שעתיים?

אין התרעה המופעלת לאחר שעתיים. עם זאת, בכל פעם שפעולת המשאבה שלכם מושהית, היא תצפצף 3 פעמים מדי 15 דקות כדי להזכיר לכם שאין הזלפת אינסולין. כל התראות והתרעות המשאבה והחיישן יפעלו בזמן שהמשאבה מציגה את מסך ה-גרף חיישן.

מה אוכל לעשות כדי למנוע הישנות של מצב זה?

-מצב זה אינו מתרחש אם הגדרת זמן קצוף לגרף מכוונות ל-"אין" ואתם משתמשים בפונקציית השהיית סוכר נמוך (במשאבת ה-MiniMed™ Veo).

אם אינכם בטוחים מהי הגדרת ה-זמן קצוף לגרף שלכם:

 1. גשו לתפריט הראשי (Main Menu)
 2. בחרו תפריט חיישן
 3. בחרו ערוך הגדרות, הקישו על ACT
 4. בחרו זמן קצוף לגרף, הקישו על ACT
 5. בחרו 2, 4 או 6 דקות (אל תבחרו "זמן"), הקישו על ACT

מכני מכסה מנגנון

מכני מכסה מנגנון, מידע לכל משאבות MiniMed

המשאבה מתוכננת כך שתוכל לעמוד בנפילות או במכות מדי פעם, ועם זאת כאשר זה קורה מומלץ לבדוק אם לא נגרמו למשאבה סדקים או נזק אחר. למדנו כי משתמשים אחדים חוו בעיות עם מכסה המנגנון המכני של המשאבה (ראו בתמונה למטה) ולכן חשוב לנו ליידע את הלקוחות שלנו כיצד אפשר להימנע מבעיות דומות באופן יזום. מכסה המנגנון המכני (Driver Support Cap) מחזיק את המנוע במקומו ומאפשר לבוכנה שלו להפעיל לחץ על מיכל האינסולין ולגרום להזלפת אינסולין.

 במקרים נדירים, המכסה עשוי לבלוט החוצה מחלקו התחתון של תא מיכל האינסולין. מצב זה עשוי להתרחש כאשר המשאבה ניזוקה כתוצאה ממגע עם משטח קשה (למשל אם היא נופלת). אם לוחצים על המכסה הרופף, הדבר יכול להוביל להזלפה לא מכוונת של אינסולין נוסף.

המלצות

 • הקפידו לבדוק את המשאבה שלכם בקביעות, בייחוד אחרי שספגה זעזוע או נפלה על משטח קשה.
 • אם מכסה המנגנון המכני בולט החוצה, כמו בתמונה למטה, אל תלחצו על חלק זה של המשאבה והפסיקו להשתמש במשאבה.

 

איך אוכל לדעת אם מכסה המנגנון המכני שלי רופף או בולט החוצה?

חלק מהלקוחות שלנו נתקלו במכסה רופף של המנגנון המכני, ובמקרים נדירים המכסה עשוי לבלוט החוצה מהצד של משאבת האינסולין כתוצאה ממגע עם משטח קשה. ברוב המקרים, המכסה הרופף יגרום לשגיאת ה33 (A33) או להתראת שגיאת מנוע במהלך המילוי הידני או הליך מילוי הצינורית. אף על פי שהסיכון עבורכם הוא נמוך, אנו מבקשים שתבדקו את מכסה המנגנון המכני במשאבת האינסולין שלכם. לאיתור מכסה המנגנון המכני:

 • החזיקו את משאבת האינסולין כך שהמסך יפנה אליכם (פתח מיכל האינסולין/הצינורית אמור להיות בתחתית הצד השמאלי).
 • מכסה המנגנון המכני הוא העיגול בצד הימני התחתון של המשאבה, מתחת לתווית  Medtronic MiniMed. חשוב: אל תלחצו על חלק זה של משאבת האינסולין.
 • משאבת אינסולין רגילה ומשאבת אינסולין עם מכסה המנגנון המכני מוצגות בתמונות למטה.
 • התבוננו במכסה הכונן:
  • אם מכסה המנגנון המכני שלכם שקוע: מכסה המנגנון המכני לא נפגע ואתם יכולים להמשיך להשתמש במשאבת האינסולין.
  • אם מכסה הכונן שלכם אינו שקוע: עליכם להפסיק להשתמש במשאבת האינסולין. תצטרכו לנהל את הסוכרת שלכם בזריקות אינסולין, לפי תכנית הגיבוי שנתן לכם הרופא וליצור קשר עם קו החירום
   Abb. 1 Eine normal platzierte Motorgehäusekappe liegt etwas tieferAbb. 2 Eine lose Motorgehäusekappe ragt heraus / steht etwas hervor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מהו מכסה מנגנון מכני רופף?

מכסה מנגנון מכני במשאבת אינסולין מחזיק את המנוע של משאבת האינסולין במקומו ומאפשר לבוכנה של המנוע ללחוץ כנגד מיכל האינסולין על מנת להזליף אינסולין.

מה יכול לקרות לי אם המכסה רופף?

אם מכסה המנגנון המכני רופף, לחיצה עליו יכולה לגרום להזלפת אינסולין בלתי מכוונת. המכסה צריך להיראות קצת שקוע בכל רגע נתון (כמוצג בתמונה). עם זאת, במקרים נדירים, המכסה עשוי לבלוט החוצה מהצד של משאבת האינסולין כתוצאה ממגע עם משטח קשה.

Iאם אתם מבחינים כי המכסה רופף או בולט החוצה, נתקו את משאבת האינסולין וצרו קשר עם קו החירום. אין ללחוץ על מכסה המנגנון המכני אם הוא בולט החוצה.

באילו משאבות אינסולין הדבר עלול לקרות? איפה אני בודק את המודל של המשאבה שלי?

הדבר עלול לקרות בכל דגמי משאבות האינסולין MiniMed. תוכלו למצוא את דגם משאבת האינסולין במסך ה-מצב או בתווית האחורית במשאבת האינסולין.

מה עלי לעשות אם הפלתי את משאבת האינסולין שלי או אם יש לי ילד או ילדה המטופלים במשאבת אינסולין והם מפילים את המשאבה כל הזמן. האם עלי להיות מודאג?

מאחר שבטיחות ילדיכם ואיכות המוצר כל כך חשובים לנו, משאבת האינסולין שלכם מבית מדטרוניק מיוצרת באופן שיתאים לתקנים בינלאומיים ובהם עמידוּת מפני זעזועים ונפילות.
אם הילד או הילדה שלכם מפילים את משאבת האינסולין לעתים קרובות, עליכם לפעול מדי פעם לפי הליך הפלת משאבה סטנדרטי:

כדי לבדוק אם נגרמו נזקים הקשורים למכסה המנגנון המכני עקבו אחר ההנחיות הבאות:

הליך הפלת משאבה סטנדרטי
הקפידו להגן על המשאבה שלכם מפני נפילות.

 1. בדקו שכל החיבורים עדיין במקומם ואינם רופפים.
 2. חפשו סדקים או נזקים במסך ה-LCD, במקלדת ובמכסה המשאבה.
 3. חפשו סדקים או נזקים בערכת העירוי, לרבות בצינורית המחבר ובצינורית.
 4. בדקו את מסך המצב, תוכנית האינסולין הבסיסי (בזאל) והגדרות אחרות במשאבה
 5. בצעו הליך בדיקה עצמית בתוך תפריט תכונות מיוחדות.
 6. התקשרו לנציג מדטרוניק סוכרת המקומי לקבלת סיוע.

נזקי מים

מידע בטיחותי על נזקי מים לכל משאבות ה-MiniMed™ Veo

כמוסבר במדריך למשתמש של כל משאבות MiniMed™ Veo, חשיפה למים עשויה להוביל להתרעת משאבה, נזק לרכיבים האלקטרוניים הפנימיים, וכן הכפתורים עלולים להפסיק לפעול. להלן החלק הרלבנטי מהמדריך למשתמש שאנו מבקשים שתקראו בעיון ותשימו לב.

האם מדטרוניק מייצרת את משאבות האינסולין שלה עמידות למים?

למשאבות האינסולין שלנו מדגם MiniMed™ Veo יש דירוג IPx7, והמשמעות היא שהן בדרך כלל עמידות בפני טבילה או התזה בשוגג, אך אינן אמורות להיות שקועות בתוך מים. המשמעות היא שמשאבת האינסולין עומדת בתקן מים של מטר 1 (3 רגל בקירוב) למשך 30 דקות.

משאבת האינסולין MiniMed™ 640G, כשהיא מורכבת בצורה נכונה עם והמיכל והצינורית מוחדרים, עמידה בפני מים (בדירוג IPx8) בעומק של עד 3.6 מטרים (12 רגל) למשך עד 24 שעות.

שפכתי בטעות אינסולין על/בתוך משאבת ה-MiniMed™ Veo שלי. האם זה יגרום נזק למשאבה?

משאבת האינסולין שלכם נועדה לעמוד במגע מקרי עם נוזלים, לרבות אינסולין ומים. אם משאבת האינסולין שלכם הייתה חשופה לאינסולין, פעלו לפי אותן הנחיות הנוגעות לחשיפה למים:

 1. טפחו קלות על החלק החיצוני של המשאבה עד שהיא תתייבש.
 2. פתחו את תא מיכל האינסולין ובדקו אם יש מים בתא או במיכל. אם יש רטיבות, יבשו הכול בתוך 10 דקות מרגע החשיפה למים. חשיפה לנוזלים, לרבות מים או אינסולין, יכולה להוביל לקורוזיה (חלודה) במנגנון.
 3. יבשו את המיכל לחלוטין – אל תכניסו את המיכל הרטוב למשאבת האינסולין.
 4. אל תשתמשו באוויר חם כדי לייבש את המשאבה שלכם. הדבר עלול להזיק לרכיבי האלקטרוניקה בתוך המשאבה.
 5. בדקו את תא הסוללה ואת הסוללה. אם יש רטיבות, הניחו להם להתייבש לחלוטין לפני השימוש במשאבת האינסולין.
 6. בצעו בדיקה עצמית הממוקמת בתפריט תכונות מיוחדות.

משאבת האינסולין מדגם My MiniMed™ Veo נרטבה בסופה האחרונה (או בדרך אחרת), האם עליי להיות מודאג?

אמנם אינכם אמורים לצלול במים עם משאבת האינסולין שלכם מדגם MiniMed™ Veo, בעודכם שוחים, טובלים באמבטיה או משתתפים בפעילויות ספורט אחרות, ועם זאת משאבת האינסולין שלכם נועדה לעמוד בפני מגע מקרי עם מים, כמו במהלך סופה. אם נקלעתם לסופה, פעלו לפי ההנחיות שלהלן:

 1. טפחו קלות על החלק החיצוני של המשאבה עד שהיא תתייבש.
 2. פתחו את תא מיכל האינסולין ובדקו אם יש מים בתא או במיכל. אם יש רטיבות, יבשו הכול בתוך 10 דקות מרגע החשיפה למים. חשיפה לנוזלים, לרבות מים או אינסולין, יכולה להוביל לקורוזיה (חלודה) במנגנון.
 3. יבשו את המיכל לחלוטין – אל תכניסו את המיכל הרטוב למשאבת האינסולין.
 4. אל תשתמשו באוויר חם כדי לייבש את המשאבה שלכם. הדבר עלול להזיק לרכיבי האלקטרוניקה בתוך המשאבה.
 5. בדקו את תא הסוללה ואת הסוללה. אם יש רטיבות, הניחו להם להתייבש לחלוטין לפני השימוש במשאבת האינסולין.
 6. בצעו בדיקה עצמית הממוקמת בתפריט תכונות מיוחדות.

אני נושאת את משאבת האינסולין שלי MiniMed™ Veo כשאני עוסקת בספורט ומתעמלת. אני נושאת אותה בחזיית הספורט שלי אבל המשמעות היא חשיפה חוזרת ונשנית לזיעה. האם עליי להיות מודאגת, ואם כן, איך אתם מציעים לי לפתור את העניין?

חשיפה מתמדת ללחות יכולה להזיק למשאבת האינסולין MiniMed™ Veo שלכם. להלן כמה עצות שיסייעו לכם בהתמודדות עם לחות:

פעילות יומיומית

 • אם אתם גרים במקום לח, הקפידו לשמור את משאבת האינסולין שלכם בתוך אביזר שיכסה אותה או בתוך כיס שיגן עליה מפני חום וזיעה.
 • שימו לב שמשאבת האינסולין שלכם לא תהיה חשופה באופן ישיר לאזורים בגופכם העשויים להזיע במידה רבה.

משאבת האינסולין MiniMed™ Veo זכתה לדרגה IPx7, מדוע אתם ממליצים ללקוחות להתנתק ממנה בזמן פעילות הכוללת מים?

משאבות האינסולין שלנו מדגם MiniMed Veo אכן זכו לדירוג IPx7, שמשמעותו שהן יכולות בדרך כלל לעמוד בטבילה או התזה בשוגג, אבל יש להימנע משיקוע המשאבה במים.

בעוד שמשאבות האינסולין שלנו מתוכננות ומיוצרות להיות עמידות למדי, הן עלולות להיבקע. מאחר שאיננו יכולים למנוע היבקעות במאת האחוזים, אנו ממליצים שהמשתמשים במשאבות אינסולין לא יכניסו את משאבות ה-MiniMed™ Veo שלהם למים בכוונה תחילה.

משאבת אינסולין MiniMed™ 640G

מכיוון שמערכת משאבת האינסולין MiniMed™ 640G עמידה במים, לא קיימת סבירות גבוהה כי המשאבה תינזק ממים אם הותזו מים על המשאבה או אם היא שקעה במים.
עם זאת, יש לבדוק בזהירות את המשאבה על מנת לוודא שאין בה סדקים לפני חשיפתה למים, במיוחד אם המשאבה נפלה או אם אתה חושד שהמשאבה פגומה מבחינה חיצונית. המשאבה אינה אטומה למים כאשר היא סדוקה.

במידה והנך סבור כי מים נכנסו למשאבה שלך, או שאתה מבחין בתקלה אחרת במשאבה, בדוק את רמת הסוכר שלך בדם כנדרש על פי הגורם הרפואי המטפל בך. צור קשר עם מדטרוניק לקבלת סיוע נוסף.

 

התוכן וכל המידע המסופק באתר זה נועדו לידיעתכם בלבד, ואינם מחליפים ייעוץ רפואי מקצועי, אבחון או טיפול בכל דרך. סיפורי המטופלים הם חוויות ספציפיות של המטופלים המסוימים. התגובות לטיפול עשויות להשתנות ממטופל למטופל. הקפידו לשוחח עם הרופא שלכם ולקבל ממנו מידע על האבחנה ועל הטיפול, ודאו כי אתם מבינים הכול ופעלו בהקפדה אחרי המידע שקיבלתם.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or utilized in any form or by any means without permission from Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite and CareLink are trademarks of Medtronic, Inc. and its subsidiaries. CONTOUR is a trademark of Bayer Healthcare LLC.